Центар за јазици QUEEN бизнис англиски, сметководствен и многу други...

ESP јазици: Бизнис, Финансиски, Правен, Технолошки

Учете cambridge со најновите едукативни програми

Ве покануваме да не посетете и да се информирате за целокупната наша едукативна програма.

Queen едукативни методи

  • Материјалите се од познатите и признати Англиско и Германски Прес центри : OUP, CAMBRIDGE, LONGMAN, EXPRESS PUBLISHING, HUEBER
  • Македонски и Aлбански јазик за странци

Од 2006 центарот е акредитиран од Македонската асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (МАКС).

МАКС е асоцијативен член на Европската асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (EAQUALS) и е формирана по пример на EAQUALS, а поддржана од Британскиот Совет (BC).

logo
logo
logo
logo
logo
logo